Gebiedscoöperatie O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen heeft oog voor Arkemheen-Eemland

De gebiedscoöperatie komt voort uit de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, die sinds 1993 samen met haar partners werkt aan vernieuwing van het landelijk gebied. In 2012 zijn Heel de Heuvelrug en Kromme Rijnstreek hierbij aangesloten. Dit brede samenwerkingsverband is veelal geroemd om de ‘traditie in samenwerken’. De nieuwe organisatievorm borduurt voort op deze succesvolle samenwerking.

De gebiedscoöperatie bestaat uit leden die actief zijn in Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Dit zijn bijvoorbeeld overheden, waterschappen, natuur-, milieu- en landbouworganisaties, terreineigenaren, boeren, particuliere grondeigenaren en ondernemers. Binnen deze veelzijdige regio streeft de gebiedscoöperatie naar een vitale en krachtige woon- en leefomgeving. De aanpak is projectmatig en met behoud van eigen identiteit voor alle leden. Voorop staat samen ambities stellen, samen werken, samen leren, samen doen en samen besluiten nemen.

Oog voor Arkemheen-Eemland

Samen met de provincies Utrecht en Gelderland en de gebiedspartners realiseert Gebiedscooperatie O-gen concrete projecten van de aanleg van fiets en wandelpaden, de bouw van een dorpshuis en de ontwikkeling van nieuwe natuur tot aan nieuwe perspectieven voor agrarische ondernemers. Samengevat: plannen die bijdragen aan de juiste balans tussen werken en wonen, natuur en recreëren. En daarmee aan een leefbaar en genietbaar platteland.

Kijk voor meer informatie op de website van de Gebiedscooperatie O-gen