Historie

Historie, Landbouw, Cultuur & Natuur komen samen!

Het gebied Arkemheen-Eemland is door het Rijk aangewezen als nationaal landschap. Geen wonder, want de extreme openheid, het verkaveling patroon en veenweidekarakter maken het tot een typerend landschap dat nergens anders in Nederland voorkomt!

De openheid is het resultaat van de eeuwenlange strijd tegen het zeewater. Een serie kolkgaten langs de Eem zijn de stille getuigen van de vele dijkdoorbraken in het verleden. Vanaf omstreeks 1200 tot in de zeventiende eeuw is het gebied stapsgewijs bedijkt en ontgonnen. Dit heeft het gebied een recht vormig kavelpatroon opgeleverd dat nog steeds herkenbaar is.

Tussen het Eemland en Arkemheen liggen Spakenburg en Bunschoten. Ooit waren dat twee afzonderlijke plaatsen, nu zijn ze aaneengegroeid. In het haventje van Spakenburg is het visserverleden van dit dorp nog volop aanwezig, in Bunschoten zijn de overblijfselen van Middeleeuwse versterkingen terug te vinden.

Spakenburg is tevens het eindpunt van de Grebbelinie, die begint in Rhenen en eindigt in dit dorp. Rondom het natuurgebied Arkemheen-Eemland liggen nog vele andere historische plaatsen zoals bijvoorbeeld de lintdorpen Eembrugge en Eemdijk.